Επικοινωνία

4ο χλμ Πτολεμαιδας - Κοζανης Περιοχή ΑΕΒΑΛ, Πτολεμαίδα, Τ.Κ.:50200

Εξειδίκευση

Περιβαλλοντικές Ροές

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

 H εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω φυσικών ροών. Συγκεκριμένα το προσωπικό της εταιρείας αναλαμβάνει τη διαμόρφωση και την εκτέλεση μοντέλων για επιδράσεις σε συναφείς ροές σε εφαρμογές μηχανολόγου και πολιτικού μηχανικού.

3D view of the numerical grid used for the simulation
Temperature difference spatial distribution for the case of an East wind direction in a geometry of a channel type hot water discharge system
Sea current spatial distribution for the case of a North wind direction in a geometry of a diffusers type hot water discharge system
Temperature difference spatial distribution for the case of a North wind direction in a geometry of a diffusers type hot water discharge system

 

Η ρεαλιστική προσομοίωση των περιβαλλοντικών ροών αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος σε οικονομικό, κοινωνικό, ανθρώπινο και επιστημονικό επίπεδο.Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τέτοιων ροών είναι:

  • ροές στον περιβάλλοντα ή στον εσωτερικό χώρο κτιρίων
  • ροές μόλυνσης αέρα, με την ύπαρξη ηλεκτρικών σταθμών ή βιομηχανικών μονάδων
  • ροές θερμικής ρύπανσης σε παράκτιες γραμμές
  • ροές βελτιστοποίησης συστήματος εκκένωσης ζεστού νερού
  • ροές προσομοίωσης αιολικού δυναμικού πάνω από τοπία για την επιλογή της βέλτιστης θέσης των ανεμογεννητριών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

.