Επικοινωνία

4ο χλμ Πτολεμαιδας - Κοζανης Περιοχή ΑΕΒΑΛ, Πτολεμαίδα, Τ.Κ.:50200

Έγκριση πρότασης με το ακρωνύμιο TORRECOMB «A novel approach for the implementation of TORrefaction in Residential and COMmunal heating Boilers», ERA.NET RUS Plus –Innocation Call

H Clean Energy είναι χορηγός στο IEA-FBC (International Energy Agency-Fluidized Bed Conversion) για την χρονική περίοδο 2013-2014

Περισσότερες Πληροφορίες

International Energy Agency-Fluidized Bed Conversion

H ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε και η CLEAN ENERGY ΕΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πληροφορίες: κ. Χ. Ζαφειρίδης, κ. Ν. Μαργαρίτης, Τηλ 2463028013

Email: christos@kombi.gr  &  margaritis@cleanenergy.com.gr