Επικοινωνία

4ο χλμ Πτολεμαιδας - Κοζανης Περιοχή ΑΕΒΑΛ, Πτολεμαίδα, Τ.Κ.:50200

Καλές Πρακτικές Ανοιχτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία. Επιτυχημένες πρακτικές & εργαλεία συνεργασίας των επιχειρήσεων. Οργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του έργου CHOICE PLUS

Έγκριση πρότασης με το ακρωνύμιο TORRECOMB «A novel approach for the implementation of TORrefaction in Residential and COMmunal heating Boilers», ERA.NET RUS Plus –Innocation Call

H Clean Energy είναι χορηγός στο IEA-FBC (International Energy Agency-Fluidized Bed Conversion) για την χρονική περίοδο 2013-2014

Περισσότερες Πληροφορίες

International Energy Agency-Fluidized Bed Conversion

H ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε και η CLEAN ENERGY ΕΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πληροφορίες: κ. Χ. Ζαφειρίδης, κ. Ν. Μαργαρίτης, Τηλ 2463028013

Email: christos@kombi.gr  &  margaritis@cleanenergy.com.gr