Επικοινωνία

4ο χλμ Πτολεμαιδας - Κοζανης Περιοχή ΑΕΒΑΛ, Πτολεμαίδα, Τ.Κ.:50200

Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Clean Energy παρέχει ένα διευρυμένο πεδίο υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα για θερμική ενέργεια/ηλεκτρική ενέργεια/συμπαραγωγή, χρησιμοποιώντας στερεά βιοκαύσιμα ή ανακτηθέντα καύσιμα από απορρίμματα.

Σκοπιμότητα Έργου

Υπηρεσίες στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών

Τεχνικές Προδιαγραφές & Προμήθεια Εξοπλισμού

Αδειοδότηση & Άλλες Υπηρεσίες