Υπηρεσίες στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (Emission Trading Scheme, ETS)

H Clean Energy παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και συναλλαγών στην αγορά των δικαιωμάτων εκπομπών (ETS).

Οι πελάτες μπορούν να έχουν άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες συναλλαγών στη διεθνή αγορά των δικαιωμάτων εκπομπών.