Μελέτες μηχανικού για θερμικές εγκαταστάσεις

Η ομάδα μηχανικών της Clean Energy έχει μεγάλη εμπειρία στους υπολογισμούς του βασικού εξοπλισμού και των ισοζυγίων των θερμικών εγκαταστάσεων. Υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης θερμικών κύκλων χρησιμοποιούνται σε αυτό το πεδίο εφαρμογών.

Βάσει της εμπειρίας της στο σχεδιασμό θερμικών εγκαταστάσεων, η Clean Energy μπορεί να  προδιαγράψει όλα τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού που απαιτούνται για τη συγγραφή τεχνικών και εμπορικών όρων ενός διαγωνισμού.

Σχετικά Έργα: