Βιομηχανικές μετρήσεις

H Clean Energy παρέχει μέσω των συνεργατών της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με μετρήσεις σε βιομηχανική κλίμακα περιλαμβάνοντας:

  • Μετρήσεις καυσαερίων σε συμβατικούς θερμικούς σταθμούς (CO, NOx, SO2,σκόνη) και σε μονάδες καύσης ή μικτής καύσης (HCl, HF, βαρεά μέταλλα, PCCD-PCCDF)
  • Καθορισμός του βαθμού απόδοσης των στοιχείων ηλεκτρικού σταθμού: ατμολέβητας, ατμοστρόβιλος, πύργος ψύξης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  • Καταγραφή λειτουργικών προβλήματων θερμικών εγκαταστάσεων (διαβρώσεις, επικαθήσεις, επισκωριάσεις)