Τεχνικές προδιαγραφές, προμήθεια εξοπλισμού

Στηριζόμενη στη σημαντική εμπειρία του προσωπικού της Clean Energy σε θέματα ανάπτυξης έργων και μελετών μηχανικού, η εταιρεία μπορεί να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για ανάπτυξη νέων έργων βιομάζας από μικρή κλίμακα έως μεσαία ή βιομηχανική κλίμακα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 • Ο προσδιορισμός βασικών τεχνικών προδιαγραφών ύστερα από προμελέτη.
 • Προετοιμασία τευχών διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και εμπορικών όρων.
 • Αξιολόγηση προσφορών βάσει προτυποποιημένων μεθόδων.
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των συμβολαίων.

Bioalten

 • Πελάτης: Bioalten
 • Τοποθεσία: Αθήνα
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 01/05/2011 – 30/07/2011
 • Περιγραφή: Προετοιμασία και υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αδειοδότηση σχετικά με τη διασύνδεση μονάδας βιομάζας στο ηλεκτρικό δίκτυο

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Υποβολή των τεχνικών δικαιολογητικών για την έγκριση άδειας για την διασύνδεση μονάδας βιομάζας στο ηλεκτρικό δίκτυο
 • Υποβολή περιβαλλοντικής μελέτης επιπτώσεων.

Ενεργειακή/Kavala Oil A.E

 • Πελάτης: Ενεργειακή/Kavala Oil A.E
 • Τοποθεσία: Καβάλα
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 03/02/2012 – τώρα
 • Περιγραφή: Υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου για την εγκατάσταση ενός πρόσθετου λέβητα βιομάζας προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εγκατάστασης της μονάδας στην παράγωγη 30 tn/h ατμού.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και των σχεδιαζόμενων προσαρμογών στις εγκαταστάσεις της Kavala Oil.
 • Προσδιορισμός των προδιαγραφών των λεβήτων βιομάζας και του συστήματος αποθήκευσης και τροφοδοσίας.
 • Μελέτη σκοπιμότητας για το έργο βιομάζας στις εγκαταστάσεις της Kavala Oil

Πανεπιστήμιο του Tambov

 • Πελάτης: Πανεπιστήμιο του Tambov
 • Τοποθεσία: Tambov
 • Χώρα: Ρωσία
 • Διάρκεια: 02/04/2012 – 30/06/2012
 • Περιγραφή: Υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου για τον υπολογισμό παραμέτρων σχεδιασμού για μία πιλοτική μονάδα ήπιας πυρόλυσης (torrefaction) δυναμικότητας 100 kg/h και ενός αντιδραστήρα βιομηχανικής κλίμακας (upscale σχεδιασμός)

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Βιβλιογραφική έρευνα των διαθέσιμων θερμοδυναμικών μοντέλων για τη διαδικασία της ήπιας πυρόλυσης (torrefaction). Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για παραμέτρους, μοντέλα που λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία της μοντελοποίησης
 • Ανάπτυξη σχετικού μοντέλου για την διαδικασίας της ήπιας πυρόλυσης (torrefaction) για την πιλοτική μονάδα δυναμικότητας 100 kg/h
 • Παράμετροι σχεδιασμού για μονάδα ήπιας πυρόλυσης (torrefaction) σε μονάδα εργαστηριακής κλίμακας περιλαμβάνοντας ισοζύγια μάζας και ενέργειας, βασικός σχεδιασμός.
 • Ανάπτυξη θερμοδυναμικού μοντέλου για αντιδραστήρα βιομηχανικής κλίμακας (upscale σχεδιασμός)

Michalis Agraniotis, Dimitris Stamatis, Panagiotis Grammelis, Emmanouel Kakaras “Dry lignite co-firing in a Greek utility boiler: Experimental activities and numerical simulations”, Energy Fuels, 2010, 24 (10), p. 5464–5473

IRecco has received inquiries seeking clarification of job offers received in unsolicited fashion. These job offers appear to come from organisations falsely pretending to recruit on behalf, or by people…

N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, M. Karabinis, P. Grammelis, E. Kakaras. “Numerical Investigation of the OxyFuel combustion in large scale boilers adopting the ECO-SCRUB technology”, Fuel 90 (1), 2011, p.198-214.

IRecco has received inquiries seeking clarification of job offers received in unsolicited fashion. These job offers appear to come from organisations falsely pretending to recruit on behalf, or by people…

A. Nikolopoulos, K. Atsonios, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. An advanced EMMS scheme for the prediction of drag coefficient under a 1.2 MWth CFBC isothermal flow—Part II Numerical implementation. Chemical Engineering Science 65, 4089–4099

IRecco has received inquiries seeking clarification of job offers received in unsolicited fashion. These job offers appear to come from organisations falsely pretending to recruit on behalf, or by people…

Michalis Agraniotis, Nikos Nikolopoulos, Aris Nikolopoulos, Panagiotis Grammelis, Emmanouel Kakaras “Numerical investigation of Solid Recovered Fuels’ co-firing with brown coal in large scale boilers – Evaluation of different co-combustion modes”

IRecco has received inquiries seeking clarification of job offers received in unsolicited fashion. These job offers appear to come from organisations falsely pretending to recruit on behalf, or by people…

E. Karampinis, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras, “Numerical investigation Greek lignite/cardoon co-firing in a tangentially fired furnace” Applied Energy 97 (2012), 514-524

IRecco has received inquiries seeking clarification of job offers received in unsolicited fashion. These job offers appear to come from organisations falsely pretending to recruit on behalf, or by people…