• Κατηγορία: Σκοπιμότητα έργου
 • Πελάτης: Δήμος των Σερβίων-Βελβετό
 • Τοποθεσία: Σέρβια-Βελβέτο (Δυτική Μακεδονία)
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 16/01/2012 – 30/06/2012
 • Περιγραφή: Η Clean Energy ΕΠΕ δραστηριοποιήθηκε για την εκπόνηση μελέτης υπέρ του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού με στόχο την προετοιμασία & υποβολή φακέλου ένταξής του στο πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ «Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές Περιοχές – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων – δικαιολογητικών πρότασης
 • Συγκέντρωση στοιχείων για τον δήμο όσον αφορά: Υποδομές – δίκτυα, Χαρακτηριστικά κτιριακού τομέα, πληροφορίες σχετικά με παρόμοια υλοποιημένα έργα κλπ.
 • Μελέτη και ανάλυση των συλλεγμένων στοιχείων
 • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου του Δήμου
 • Έρευνα αγοράς και κοστολόγηση παρεμβάσεων
 • Επισήμανση κινδύνων στο προτεινόμενο σχέδιο
 • Ανάπτυξη και τεκμηρίωση μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών CO2eq