• Κατηγορία: Σκοπιμότητα έργου, Προσομοιώσεις CFD
  • Πελάτης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (ΔΕΗ)
  • Τοποθεσία: Δυτική Μακεδονία
  • Χώρα: Ελλάδα
  • Διάρκεια: 10/01/2011 – 09/10/2011
  • Περιγραφή: Υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου για την εφαρμογή σύγκαυσης βιομάζας σε υπό λειτουργία ελληνικό λιγνιτικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Μελίτη-Φλώρινα)

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

  • Ανάλυση της επίδρασης της σύγκαυσης βιομάζας σε λιγνιτικό σταθμό σχετικά με τις εκπομπές του φαινομένου του θερμοκηπίου.
  • Τεχνο-οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επέκτασης του θερμοηλεκτρικού σταθμού διαμέσου του συστήματος τροφοδοσίας και του συστήματος σύγκαυσης.
  • CDF παραμετρική μελέτη στον ορισμό των βέλτιστων εισόδων έγχυσης βιομάζας. Προσδιορισμός των πιο αποδοτικών σεναρίων σύγκαυσης βάσει του βαθμού απόδοσης και των εκπομπών