• Κατηγορία: Μοντελοποίηση δυναμικής σταγονιδίων
  • Πελάτης: Πανεπιστήμιο του Bergamo
  • Τοποθεσία: Bergamo
  • Χώρα: Ιταλία
  • Διάρκεια: 01/06/2012 – έως τώρα
  • Περιγραφή: Αριθμητική προσομοίωση επίδρασης απλής σταγόνας νερού σε ξηρά στερεά επίπεδα, με την χρησιμοποίηση CFD.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου V.O.F (όγκου του ρευστού) σε ένα μη δομημένο τρισδιάστατο πλέγμα.
  • Εκτέλεση ενός εξελιγμένου μοντέλου για τη διασπορά σταγονιδίων
  • Αριθμητική προσομοίωση της διασποράς σταγονιδίων σε ένα υδροφοβικά και υπέρ-υδροφοβικά επίπεδα.