• Κατηγορία: Μελέτη μηχανικού για θερμικές εγκαταστάσεις
  • Πελάτης: Πανεπιστήμιο του Tambov
  • Τοποθεσία: Tambov
  • Χώρα: Ρωσία
  • Διάρκεια: 02/04/2012 – 30/06/2012
  • Περιγραφή: Υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου για τον υπολογισμό παραμέτρων σχεδιασμού για μία πιλοτική μονάδα ήπιας πυρόλυσης (torrefaction) δυναμικότητας 100 kg/h και ενός αντιδραστήρα βιομηχανικής κλίμακας (upscale σχεδιασμός)
Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:
  • Βιβλιογραφική έρευνα των διαθέσιμων θερμοδυναμικών μοντέλων για τη διαδικασία της ήπιας πυρόλυσης (torrefaction). Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για παραμέτρους, μοντέλα που λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία της μοντελοποίησης
  • Ανάπτυξη σχετικού μοντέλου για την διαδικασίας της ήπιας πυρόλυσης (torrefaction) για την πιλοτική μονάδα δυναμικότητας 100 kg/h
  • Παράμετροι σχεδιασμού για μονάδα ήπιας πυρόλυσης (torrefaction) σε μονάδα εργαστηριακής κλίμακας περιλαμβάνοντας ισοζύγια μάζας και ενέργειας, βασικός σχεδιασμός.
  • Ανάπτυξη θερμοδυναμικού μοντέλου για αντιδραστήρα βιομηχανικής κλίμακας (upscale σχεδιασμός)