Αδειοδότηση

Η Clean Energy αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση ενός νέου έργου. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Κτηριακές μελέτες και αδειοδοτήσεις.
  • Άλλες διαδικασίες αδειοδότησης, όπου απαιτηθούν.

Σχετικά Έργα