• Κατηγορία: Σκοπιμότητα έργου
  • Πελάτης: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
  • Τοποθεσία: Αθήνα
  • Χώρα: Ελλάδα
  • Διάρκεια: 08/03/2012 – 31/05/2012
  • Περιγραφή: Προ-μελέτη σκοπιμότητας και κατάθεση προτάσεων για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με ποσότητες αγροτικών υπολειμμάτων στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας και σχετικά με υπολείμματα από τα κλαδέματα των ελαιόδεντρων στην Ελλάδα.

  Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

  • Έρευνα σχετικά με τις διαθέσιμες ροές βιομάζας σε κάθε περιοχή ενδιαφέροντος
  • Έρευνα αγοράς και ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη διαχείριση και τις μεθόδους αξιοποίησης της βιομάζας
  • Ανάλυση και αξιολόγηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση της βιομάζας
  • Υποβολή προτάσεων για έργα χρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαική Ένωση βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών προεργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί.