• Κατηγορία: Τεχνικές προδιαγραφές, προμήθεια εξοπλισμού
  • Πελάτης: Valvis Holding
  • Τοποθεσία: Calarasi
  • Χώρα: Ρουμανία
  • Διάρκεια: 20/07/2010 – 31/05/2011
  • Περιγραφή: Υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου για τον ορισμό συμβούλου μηχανικού για λέβητα βιομάζας.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

  • Μελέτη διαθεσιμότητας βιομάζας
  • Μελέτη σκοπιμότητας (οικονομικής βιωσιμότητα έργου)
  • Προετοιμασία διαγωνισμού για την επιλογή συμβούλου μηχανικού