Στηριζόμενη στη σημαντική εμπειρία του προσωπικού της Clean Energy σε θέματα ανάπτυξης έργων και μελετών μηχανικού, η εταιρεία μπορεί να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για ανάπτυξη νέων έργων βιομάζας από μικρή κλίμακα έως μεσαία ή βιομηχανική κλίμακα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Ο προσδιορισμός βασικών τεχνικών προδιαγραφών ύστερα από προμελέτη.
  • Προετοιμασία τευχών διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και εμπορικών όρων.
  • Αξιολόγηση προσφορών βάσει προτυποποιημένων μεθόδων.
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των συμβολαίων.