Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Νήσων

  • Πελάτης: Δήμος Άνδρου
  • Τοποθεσία: Άνδρος
  • Χώρα: Ελλάδα
  • Διάρκεια: 02/04/2012 – 30/09/2012
  • Περιγραφή: Η Clean Energy Ε.Π.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης με τίτλο « Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την προετοιμασία & Υποβολή Φακέλου Ένταξης του Δήμου Άνδρου στο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2009-2014 με αντικείμενο ‘Ολοκληρωμένα μέτρα για την αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στην Άνδρο’». Στα πλαίσια του έργου αυτού έγινε προμελέτη εφικτότητας για δράσεις όπως την πράσινη κινητικότητα, τα πράσινα κτήρια και για εγκατάσταση ΑΠΕ στην Άνδρο.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

  • Ανάλυση μεταφορικής ζήτησης και προσφερόμενων υποδομών & υπηρεσιών μεταφοράς
  • Δημιουργία Πράσινης μαρίνας στο Μπατσί
  • Πράσινα Κτήρια στην Άνδρο – Αναβάθμιση Δημαρχείου – Δημοτικού κτιρίου – Σχολείου – Ιατρικού Κέντρου
  • Αντικείμενα Εγκατάστασης Τεχνολογιών ΑΠΕ – Αιολικά (Πράσινο λιμάνι – Βιολογικός καθαρισμός) – Ηλιακά Φωτοβολταϊκά – Ηλιακά Θερμικά – Γεωθερμία