Διαχείριση απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ΔΙΑΔΥΜΑ)

  • Πελάτης: Διαχείριση απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.( ΔΙΑΔΥΜΑ)
  • Τοποθεσία: Δυτική Μακεδονία
  • Χώρα: Ελλάδα
  • Διάρκεια: 01/04/2011 – 30/06/2011
  • Περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών έρευνας για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου “EBIMUN – Evaluation of Biomass Resources for municipalities”

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

  • Συλλογή στοιχείων για τις ποσότητες κάθε είδους βιομάζας στην περιοχή
  • Ανάπτυξη οδηγού για τη μεθοδολογία ποσοτικοποίησης της βιομάζας
  • Αναφορά τρόπων διαχείρισης βιομάζας ανά είδος