Ενεργειακή/Kavala Oil A.E

  • Πελάτης: Ενεργειακή/Kavala Oil A.E
  • Τοποθεσία: Καβάλα
  • Χώρα: Ελλάδα
  • Διάρκεια: 03/02/2012 – τώρα
  • Περιγραφή: Υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου για την εγκατάσταση ενός πρόσθετου λέβητα βιομάζας προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εγκατάστασης της μονάδας στην παράγωγη 30 tn/h ατμού.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

  • Εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και των σχεδιαζόμενων προσαρμογών στις εγκαταστάσεις της Kavala Oil.
  • Προσδιορισμός των προδιαγραφών των λεβήτων βιομάζας και του συστήματος αποθήκευσης και τροφοδοσίας.
  • Μελέτη σκοπιμότητας για το έργο βιομάζας στις εγκαταστάσεις της Kavala Oil